Nanošenje pokrivnog premaza od lateksa

Teškoće sa adhezijom kada se farba neporozna površina ili površina koja nije očišćena od ulja, masnog voska ili drugih zagađivača površine.

UZROCI

Nedovoljno vremena za sušenje posle farbanja i loša priprema površine može dovesti do ljuštenja tek nanesene farbe. Tvrda ili sjajna površina neće imati dobru adheziju ako se ne matira ili se na nju ne nanese odgovarajući prajmer. Farbe na bazi lateksa su tokom sušenja veoma osetljive na oštećenja od abrazije ili grebanja.

REŠENJE

Pre farbanja oprati površinu blagim deterdžentom i sunđerom kako bi se sa uklonile masnoće, ulje, vosak i druge nečistoće. Sjajnu površinu pre nanošenja pokrivnog premaza matirati šmirglanjem, primenom tečnosti za matiranje ili prajmera visoke adhezivnosti. farbe starije od godinu dana.