Ljuštenje: galvanizovani metal

Ljuštenje do koga dolazi zboh lošeg prijanjanja, koje je najverovatnije posledica naslaga baza na površini ili neuspešnog uklanjanja ulja iz mineralne uljane ‘’kupke’’ koja se koristi u fabrici.

UZROCI

Uzrok ljuštenja obično je neuspešna priprema ili neadekvatno nanošenje prajmera na galvanizovani metal. Ulje koje se primenjuje u fabrici mora se odstraniti ako kupac planira farbanje pre isteka šestomesečnog perioda “delovanja vremenskih uslova.” Ovo se obavlja brisanjem pomoću rastvarača ili pranjem deterdžentom, a zatim se neutrališe bazna reakcija tako što se površina obriše fosfornom kiselinom a zatim ispere svežom vodom. Galvanizovani metal se obično posebno tretira posle ‘’kade za galvanizaciju’’ kako bi se sa površine uklonile naslage hemikalija i tako sprečilo ljuštenje. Do ljuštenja takođe može doći kada se alkidni ili proizvodi na bazi ulja nanesu na golu galvanizovanu površinu, što dovodi do hemijske reakcije koja rezultira saponifikacijom i pojavom sapunjavog sloja između galvanizovanog metala i premaza. Galvanizovani metal takođe može biti prekriven ‘’belom rđom’’ , odnosno, može se javiti bela izmaglica koja umanjuje galvanizaciju posle izlaganja elementima. Korozija takođe može dovesti do ljuštenja i veća je verovatnoća da će do njega doći zbog toga što površina nije ofarbana odmah pošto je očišćena.

REŠENJE

Ukloniti svu boju koja otpada sve do golog metala. Ukloniti ‘’belu rđu’’ pranjem površine vodom za piće i deterdžentom a zatim potpuno isprati. Uveriti se da na površini nema naslaga od baza. Dobra je ideja koristiti sloj od cink-sulfata za konverziju kako bi se obezbedilo bolje prijanjanje. Primeniti prajmer za galvanizovani metal i preko naneti dva sloja akrilnog proizvoda. Ako morate da farbate galvanizovani metal koji nije odstajao šest meseci, pre nanošenja prajmera i pokrivnog premaza uklonite ulje sa površine pomoću razređivača za lakove.