Krečenje posle skidanja tapeta

Propust pri uklanjanju ostataka lepka i/ili pozadine tapeta dovodi do flekanja ili promene boje farbe.

UZROCI

Loše tehnike čišćenja zidova po skidanju tapeta mogu dovesti do toga da se sloj tek nanesene boje ne osuši dobro uglavnom zbog hemijskih reakcija između smola u farbi i ostataka lepka na zidu. Može doći do odvajanja farbe u slojevima, posebno ako se koristi proizvod na bazi lateksa.

REŠENJE

Upotrebiti proizvod za odstanjivanje lepka i pratiti uputstva kako bi bili sigurni da su sve tapete i ostaci lepka potpuno uklonjeni sa zida i da je površina čista. Ukoliko niste sigurni u čistoću površine, upotrebite prajmer visoke produktivnosti. Ako su tokom skidanja tapeta špahtlom na zidu nastala neka oštećenja, upotrebite zaptivnu masu visoke produktivnosti koja je posebno napravljena za zaptivanje površine zida sa koga su skinute tapete.