Efekat rama za slike

Efekat koji nastaje kada spojevi zona na zidu preko kojih se prešlo četkom ili valjkom imaju izgled neujednačene obojenosti. Tamnije zone oko zida izgledaju kao "ram za slike" zbog toga što teže da prime gušću boju sa četke. Takođe je poznat kao "trake šešira".

UZROCI

Prouzrokovan oštrim ocrtavanjem ivica zidova, ćoškova, lajsni i plafona ili okretanjem valjka sa dugačkim nitima preko zida. Takođe može nastati kao posledica nanošenja vlažnog završnog sloja na mesta koja su se već osušila.

REŠENJE

Kada obeležavate ivice, neka rub završnog sloja bude blag kako bi se napravio sloj boje koji je približno iste debljine kao i sloj koji će se kasnije naneti valjkom. Dok nanostite završni sloj, pobrinite se da se boja koja se nanosi završnim potezima valjkom umeša u boju koja se suši. Namesto da u čitavoj prostoriji obeležite sve ivice odjednom, radite u manjim zonama kako bi njihova ivica ostala vlažna i kako ne bi bilo oštrih prelaza između susednih zona. Kada koristite valjak na glatkoj i suvoj površini zida, neka dužina niti na njemu bude ½ do ¼ inča, u zavisnosti od sjaja završnog premaza koji se koristi.