Dekorativni zaglađeni malter od obojenog kvarcnog granulata.
Od 4.650,00 RSD / KOM
Na stanju
Glavna Šifra
93581_c
M.Colorplast 83 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
M.Colorplast 72 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
M.Colorplast KGGBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
M.Colorplast RRCCC 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
M.Colorplast GGBBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
M.Colorplast 63 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
M.Colorplast KBBBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
M.Colorplast 56 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
M.Colorplast BGCCC 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
M.Colorplast ZYBBB 25kg
 
4.320,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast ZBBBB 25kg
 
4.320,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast RRCGB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast KKOOO 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast KKOOB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast BBGGC 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast CCCCC 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast RRKKB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast 74 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast RRCCB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast KKKKK 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast RCBBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast COBGG 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast COBBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast CNNBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast BGGGC 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast BGGcC 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast RRCBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast KKKCB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast KKKBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast KKGGB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast KKBBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast BBBGC 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast 22 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast 61 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast 51 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast 53 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast 10 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast 00 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast BBGCC 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast BBCCK 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast 57 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast 21 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast 71 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast 61 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast RRRBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast 35 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast GGGGG 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast 12 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast 11 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast 32 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast 31 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast 42 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast 41 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast BBBCC 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast BBBBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast 64 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast GBBBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast GGGCC 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast GGGRC 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast KCBBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast KKOBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast ZPBBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast YYGBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast VVBBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast SSSGG 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast RRRCG 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast RRBBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast RBBBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast PNBBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast OKCBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast NNNBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast KKKCC 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast RRRGB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast KKCCB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast GGNNB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast GGGGC 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast CPPBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast CCPPB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast BBCCC 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast BBBBC 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast 82 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast 62 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast 73 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast 52 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast ZZZZZ 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast RRRRR 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast GPPBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast OOBBC 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast 36 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast GPBBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast GNBBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast PPPPP 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast KKKKN 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast OBBBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast NNKKB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast PNNBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast OOOOO 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast OOGGB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast NNRRB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast SSSCO 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast NNNNN 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast ZZZBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast ZZPPB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast VVVVV 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast RGBBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast YYYBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast YYGGB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast VVVBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast VBBBB 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast SSSSS 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast SSSSC 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
M.Colorplast beli 25kg
 
4.650,00 RSD / KOM
NEMA NA STANJU
Učitaj sve proizvode sa cenama  
Opis proizvoda
Opis proizvoda
Materijal za izložene i jače opterećene spoljne i unutrašnje površine. Osim najčešće upotrebe na fasadnim soklama, odličan je izbor za ulaze, hodnike, stepeništa.
Materijal za izložene i jače opterećene spoljne i unutrašnje površine. Osim najčešće upotrebe na fasadnim soklama, odličan je izbor za ulaze, hodnike, stepeništa.
Napišite Vaše utiske o ovom proizvodu.
Colorplast Maxima
Ocena:
Naša preporuka
© ROMA Company 2024. Sva prava zadržana. Razvoj Smart Web.