Tragovi četke / valjka

Male brazde u sloju suve farbe koje ostavljaju otisak aplikatora za nanošenje farbe (četka za farbanje ili valjak).

UZROCI

Korišćenje aplikatora lošeg kvaliteta, aplikatora koji nisu dobro očišćeni ili koji ne odgovaraju farbi koja se nanosi. Ostali uzroci uključuju: prejako pritiskanje četke ili valjka na površinu zida; premalo farbe na aplikatoru ili predugački potezi pri farbanju; preterano farbanje četkom ili valjkom; nanošenje premale količine boje; preterano porozna površina koja koja apsorbuje previše premaza; korišćenje pogrešne vrste razređivača; nema dovoljno vremena za sušenje prethodnog premaza pre nanošenja sledećeg. Tragovi četke ili valjka pojaviće se u onim slojevima farbe koji su se prebrzo osušili.

REŠENJE

Uvek koristiti aplikatore vrhunskog kvaliteta. Odabrati četke sa čvrstim, konusnim vlakinima koje odgovaraju vrsti premaza koji se nanosi (da bi bili sigurni, pročitajte tekst na omotu). Odabrati kvalitetan valjak kako bi bili sigurni da će tokom primene ostati na držaču. Uveriti se da valjak odgovara vrsti farbe koja se nanosi; dužina niti na tkanin vlakna treba da odgovara površini koja se prekriva. Pre ponovnog farbanja izglačati površinu šmirglanjem kako se već postojeći tragovi četke/valjka ne bi videli kroz novi premaz. Ako je površina previše porozna, primeniti prajmer kojim će se obezbediti homogen završni sloj. Pri razređivanju boje obavezno koristiti razređivač koji je preporučila Vaša lokalna nezavisna farbara. Posle nanošenja svakog sloja, farba se mora potpuno osušiti. Kako bi bili sigurni da uzrok tragova nisu neodgovarajuće tehnike farbanja, tražiti od lokalne farbare da demonstrira ispravne tehnike.