• Za koje stambene zgrade važi naša ponuda?
  • Ponuda se odnosi na sve stambene zgrade sa teritorije grada Beograda

  • Kako aplicirati za subvenciju?
  • Aplikaciju popunjava Upravnik stambene zajednice ili kompanija za profesionalno upravijanje za svaku stambenu zgradu pojedinačno. Popunjenu aplikaciju možete poslati na email: subvencija@roma.rs lli poštom na adresu: ROMA Company d.o.o., Milana Rešetara 11, Zemun, 11080 Beograd, sa naznakom na koverti: „,SUBVENCIJA - stambene zgrade,,

  • Na osnovu kojih kriterijuma ćemo izabrati stambene zgrade za subvenciju?
  • Pri izboru stambenih zgrada koje će biti renovirane uz pomoć subvencije Roma Company, uzeće se u obzir veličina stambene zgrade, lokacija, kapacitet da renoviranje sprovedu u dogovorenim rokovima.

  • Kada Vas obaveštavamo o stambenim zgradama koje su izabrane za subvenciju?
  • Odluka o izabranim stambenim zgradama za subvenciju će biti objavljena na web sajtu www.roma.rs dana 15.09.2022. Svi podnosioci prijava će biti obavešteni i pismom ili mejlom o izabranim zgradama.

  • Koji je krajnji rok za podnošenje prijava?
  • Rok za podnosšenje prijava je 01.09.2022.

Preuzmite formular za aplikaciju klikom ovde
Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na: subvencija@roma.rs
© ROMA Company 2022. Sva prava zadržana. Razvoj Smart Web.