Spisak ruralnih područja

 
• Beograd – Petrović salaš
• Novi Sad – Susek, Lug, Sviloš, Vizić, Krušedol Prnjavor, Krušedol selo, Neradin
• Subotica – Lipar, Drljan, Mileševo, Panonija, Srednji salaš
• Bečej – Poljanice, Bočar
• Zrenjanin – Hetin, Međa, Šurjan, Banatska Dubica, Busenje, Gardinovci, Farkaždin, Belo blato, Lukino selo
• Bačka Palanka – Bačko novo selo, deo Deronja, Plavna, Parage
• Sombor – Apatin – Mali stapar, Romanija, Zelengora, Milčić, Nenadić, Obzir, Kozara, Rančevo, Korlatoš,
Kenđija, Šebešfok, Siget, Štrbac, Baračka, Šaponje, Čičovi, Kosančić
• Sremska Mitrovica – Ravnje, Banovo polje, Radenkovi, Brestač, Jamena, Sremska Rača, Ilinci, Batrovci,
Bikić Do, Privina glava, Sot, Molovin, Ljuba, Stara Bingula, Šišatovac, Bešenovački Prnjavor, Mala Remeta,
Jazak
• Šabac – Kozarica, Kaona, Mrovska, Pejinović, Jazovik, Krnić, Poljane, Baljevac, Konatice, Suvo selo,
Vlasenica, Vukičevica, Ljubinić, Trstenica, Brović
• Loznica – Stave, Selanac, Rujevac, Savković, Košlje, Tornik, Orovička planina
• Vršac – Markovac, Mesić, Sočica, Jablanka, Dobričevo, Dubovac, Šumarak, Stari lec, Šušara, Devojački
bunar, Mali žam, Vatin, Malo Središte
• Požarevac – Bliznak, Krupaja, Medveđica, Brodica, Blagojev kamen, Radenka, Bukovska, Ceremošnja,
Dobra, Brnjica, Krivača
• Valjevo – Miličinica, Tulari, Carina, Skadar, Vujinovača, Brezovice, Donje Leskovice, Planinica, Kozelj, Liso
polje, Vukona, Kožuar, Batalage, Konjuša, Suvodanje, Mijači, Paležnica, Živkovci, Kotešica, Oglađenovac,
Tuđin, Osladić, Sirdija, Tubravić, Rebelj, Gornje Leskovice
• Čačak – Dragolj, Trudelj, Brusnik, Koritnik, Ostatija, Devići, Vionica, Čečina, Dobri do, Dajići, Bele vode,
Erčege, Smijevac, Kovilje, Deretin, Gleđica, Močici, Kaona, Milatovići, Guberevci, Dublje, Gojna Gora,
Bogdanica, Polom, Branetići, Drenova, Šilopaj
• Užice – Konjska reka, Mitrovac, Kaluđerske bare, Ljubiš, Gostilje, Pašina ravan, Zarožje, Jakalj, Makovište,
Skakavci, Mionica, Varda, Tometino polje, Semegnjevo, Jablanica
• Prijepolje – Akmačići, Amzići, Bačija, Bagačice, Balići, Bare, Batkovići, Biskupići, Bjelahova, Blato, Boguti,
Borišiće, Boroviće, Božov potok, Brajkovac, Breza, Brezna, Brnjica, Brvine, Bučje, Bukovik, Burađa, Caričina,
Čedovo, Čelice, Čipalje, Crkveni toci, Crnugovići, Crvsko, Debelja, Dobrilovići, Dobroselica, Donja bela,
Reka, Donje babine, Donje goračiće, Donje lopiže, Donji strnjani, Božetići, Dragojloviće, Družiniće, Dubnica,
Dujke, Dunišiće, Đurašići, Džurovo, Fijulj, Gojakovići, Gornja Bela reka, Gornje babine, Gornje lopiže,
Gornje trudovo, Gornji strnjani, Gostun, Grabovica, Gradac, Grgaje, Hercegovačka goleša, Hisardžik, Hrta,
Ivezići, Izbičanj, Jabuka, Jasenovo, Jelača, Jevik, Junčevići, Jezero, Kaćevo, Kalipolje, Kaluđerovići, Kamena
gora, Kanjevina, Karaula, Kašice, Kasidoli, Kladnica, Kneževac, Kokošiće, Komorani, Koprivna, Kosatica,
Krajinoviće, Kratovo, Krće, Krivaja, Krnjača, Krstac, Kućani, Kukurovići, Lepojevići, Mašoviće, Mataruge,
Međani, Milakovići, Milošev do, Mrčkovina, Ojkovica, Orašac, Orovac, Oštra stijena, Papiće, Plana, Plašće,
Ponorac, Potkrš, Potok, Pralja, Pravoševo, Raspoganče, Raždaginja, Seništa, Skradnik, Slatina, Sopotnica,
Strajniće, Sugubine, Šušure, Trešnjevica, Trijebine, Tutiće, Ursule, Ušak, Uvac, Višnjeva, Višnjice, Visočka,
Vrapci, Vrbnica, Vrsjenice, Zabrđe, Zabrdnji toci, Zahumsko, Zastup
• Kruševac – Jelakci, Strmenica, Kriva Reka, Odsreci, Gornje Leviće, Vitoše, Ziljinci, Goč, Stanišinci, Gornje
Svarče, Višeselo, Gornja Jošanica, Donje Svarče, Mala Reka, Veliko Kušince, Srndalje, Loboder, Gornji
Dubič, Donji Dubič, Rainac, Božurevac, Riljac, Mala Kruševica, Gornji Krčin, Lesenovci, Puhovac, Leskovica,
V. Vrbnica – Aleksandrovac, Gornji Vratari, Crni Kao, Rujište, Lipovac, Poslon, Braljina, Maćija, Stublice
• Zaječar – Miroč, Jasikovo, Vlaole, Aleksandrovac, Braćevac, Crnomasnica, Balta berilovac, Crni vrh, Ravno
Bučje, Ćuštica
• Jagodina – Dulene, Kalenićki prnjavor, Prevešt, Šljivica, Kovanica, Klačevica, Zabrega, Vrlane
• Kraljevo – Roćevići, Dedevci, Pekčanica, Lazac, Goč, Brezna, Zakuta, Sibnica, Gledić, Tolišnica, Gokčanica,
Miliće, Dolac, Rakovac, Brezova, Studenica, Đakovo, Mlanča
• Kragujevac – Bosuta, Jelovik, Garaši, Ranilović, Venčane, Guberevac, Sibnica, Zakuta, Borać, Konjuša,
Bajćetina, Kamenica
• Niš – Tovrljane, Dobri do, Ivan kula, Đake, Zagrađe, Mrče, Štava, Lukovska banja, Zavidice, Malo bonjince,
Veliko bonjince, Kaletinac, Lozan, Periš, Guševac, Pirkovac, Radmilovac, Popšica, Zvonce, Zvonačka banja,
Rakita, Preseka, Studena, Strelac, Modra stena, Glasovik, Kožince, Gornji Statovac, Donji Statovac, Srednji
Statovac, Bublica, Zlata, Mlačina, Ljubten, Vukanja, Loznac, Kamenica, Klisurica, Gornja Bresnica,
Mikulovac
• Leskovac – Sijarina, Ravna banja, Tulare, Tupale, Gajtan, Pusto silovo, Magaš, Gornji brestovac, Borin do,
Tegosnica, Preslap, Barje, Kaluđerce, Crcavac, Igrište, Ruplje, Gornji orah, Krivi del, Ravni del, Lipovica,
Sredor, Skrapež
• Vranje – Klisura, Strazimirovci, Kriva Feja, Drakovce, Sastav reka, Gradska, Preslap, Kalna, Radovnica,
Vlase, Golemo selo, Uševce, Gradnja
• Novi Pazar – Bračak, Šaronje, Doliće, Buđevo, Cetanoviće, Čitluk, Kijevci, Zapadni Mojstir, Istočni Mojstir,
Rasno, Muhovo, Buče, Pavlje, Joše, Ljuljac, Vidovo