Slivanje

Neravnomerno kretanje ili izjednačavanje farbe koje dovodi do pojave ulegnuća u obliku izduženih kapljica, koja remete završni sloj.

UZROCI

Nanošenje farbe preko tvrdog ili sjajnog završnog sloja, nanošenje previše farbe, preterano razređivanje farbe. Farbanje hladnih površina takođe može dovesti do pojave ulegnuća kao i farbanje u uslovima visoke vlažnosti.

REŠENJE

Pre farbanja, glatke slojeve obraditi šmirglom ili upotrebiti tečno sredstvo za matiranje. Farbu naneti u preporučenoj debljini premaza. Nemojte naneti preveliku količinu farbe i nemojte je previše razrediti. Ako do pojave ulegnuća dođe tokom nanošenja farbe, probajte da izvodite dugačke i podjednake poteze četkom ka gore i brišite četku posle svakog poteza. Nemojte farbati površinu koja je hladna na dodir ili pri vlažnosti vazduha koja prelazi 85%..

© ROMA Company 2024. Sva prava zadržana. Razvoj Smart Web.