Pojava vazdušnih mehurova

Mehurovi ili plikovi na ofarbanoj površini ukazuju na gubitak adhezije.

UZROCI

Može ih prouzrokovati zadržana vlaga koja teži da izađe kroz sloj farbe, nanošenje farbe pre temeljnog sušenja prethodno nanetog sloja, prevelika toplota ili ako se ispod farbe nađe previše naslaga masnoće. Premaz se suši isuviše brzo, a prekriveni rastvarači kasnije isparavaju, što predstavlja pritisak na gornje slojeve. Do ove pojave češće dolazi pri korišćenju tamnih boja, s obzirom da one usvajaju toplotu brže od svetlih.

REŠENJE

Uzrok prisustva mehurova odredite tako što ćete razbiti jedan od njih. Ukoliko se pojavi golo drvo, verovatno su nastali usled vlage.

Ako se pojavi drugi sloj boje, onda je mehur najverovatnije posledica toplote. Temeljno uklonite boju struganjem i šmirglanjem i/ili primenite pušku za pranje pod pritiskom. Ako je prvi sloj neoštećen, ponovo ofarbajte bez nanošenja prajmera. U suprotnom, nanestite prajmer i pokrivni premaz koristeći proizvode vrhunskog kvaliteta za spoljnu upotrebu.

Vlagu kontrolišite odgovarajućim provetravanjem i zaptivanjem kako bi se sprečilo curenje, što će omogućiti da vlaga ispari pre nego što se zaustavi ispod novog sloja. Ponovo premažite površinu po umerenim (ne previše visokim) temperaturama i izvan direktnog uticaja sunca.