Osipanje

Pojava praha na površini premaza prouzrokovana je oksidacijom farbe do koje obično dolazi zbog dejstva vremenskih uslova i rezultat je razlaganja vezivnog sredstva u premazu zbog produženog izlaganja ultraljubičastim zracima.

UZROCI

Prirodan proces raspadanja kao rezultat izloženosti sunčevoj svetlosti. Proces je brži i lakše se uočava kod alkidnih nego kod akrilnih lateks boja. Preovlađuje kod farbi u kojima se umesto titanijum dioksida koristi previše gline. Do njega može doći i kada je farba previše razređena ili se nanosi u pretankom sloju, ili ako se koristi neodgovarajući proizvod za datu površinu. Umereno osipanje je na većini površina zapravo od pomoći, s obzirom da se zajedno sa prahom, dok pada kiša, ispira i prljavština. Pored toga, ono omogućava trošenje premaza na način koji obezbeđuje kvalitetnu površinu za ponovno farbanje u budućnosti. Međutim, ako pređete rukom po površini i na dlanu ostane sloj praha, to znači da je vreme za ponovno farbanje. Farbe koje se odlikuju značajnim osipanjem ne treba koristiti za površine od cigala i kamena, zato što će ispiranje praha promeniti njihovu boju.

REŠENJE

Ukloniti ostatke praha puškom za pranje pod pritiskom ili upotrebiti grubu četku (žičanu na površinama od cigle i kamena) i blagi deterdžent, a zatim isprati baštenskim crevom. Pošto se površina dobro osuši, protrljati prstom i videti da li još uvek ima ostataka od praha. Ukoliko ima, upotrebiti površinski kondicioner. Pre nanošenja farbe vrhunskog kvaliteta za spoljnu upotrebu, pomoću puške za pranje pod pritiskom ili zaptivne mase ukloniti preostali prah. Kako bi se na površinama od cigle i kamena uklonile fleke nastale spiranjem praha, oribati ih grubom četkom i rastvorom deterdženta. Isprati jakim mlazom baštenskog creva.