Neravnomeran sjaj

Izgled neujednačenog sjaja. Kada su sjajna mesta uočljiva, ovaj problem se ponekad označava kao "blještanje".

UZROCI

Neodgovarajuće zaptivanje površina različite poroznosti. Neravnomerno nanošenje, koje dovodi do razlika u debljini sloja farbe i neujednačenog sjaja. Čestice magle ili vlaga na sloju farbe tokom sušenja koji mogu spljoštiti završne slojeve visokog sjaja. Razlike u temperaturi tokom sušenja. Neujednačeni sjaj može prouzrokovati i farbanje preko sloja farbe koji nije potpuno suv ili koji je previše mekan.

REŠENJE

Ako je površina izuzetno porozna, neophodan je sloj prajmera; u suprotnom, još jedan završni sloj koji je ravnomerno nanet može rešiti problem. Izvesna mera neujednačenosti može se očekivati na grubim površinama, ali dodatni slojevi će omogućiti bolju ujednačenost. Ako je spljoštavanje izazvano kontaktom sa vlagom ili ako je došlo do razlika u temperaturi, moraćete da nanesete još jedan sloj boje u uslovima kada nema vlage i/ili kada su promene u temperaturi manje verovatne. Ako donji sloj nije bio suv, neka se spljoštena boja dobro osuši a potom nanesite još jedan završni sloj. Kako bi bili sigurni da se boja osušila, zagrebite površinu noktom.

© ROMA Company 2024. Sva prava zadržana. Razvoj Smart Web.