Mrlje od opšiva

Hemijski ekstraktivi iz drveta reaguju sa metalnim opšivom i pod njim se stvaraju mrlje.

UZROCI

Mrlje se takođe mogu pojaviti na mestima na kojima je površina drveta u kontaktu sa metalom, kao što su spoljne slavine, klima uređaji ili cevovodi.

REŠENJE

Mrlje nastale od hemijskih ekstraktiva se obično mogu ukloniti tako što će se oprati vodom sa blagim deterdžentom za domaćinstvo. Da bi se sprečila ponovna pojava mrlja , zatvoriti sve pukotine između opšiva i površine drveta zaptivnom masom vrhunskog kvaliteta koja je napravljena za opšive. Ostaviti da se osuši a onda ofarbati.