Maxilux 3u1 Maxima

Razređivač za Maxilux 3u2
Od 290,00 RSD / KOM
Na stanju
Glavna Šifra
3007314_c
M.Maxilux X-1 razredjivac 0.5L
 
290,00 RSD / KOM
M.Maxilux X-1 razredjivac 1L
 
455,00 RSD / KOM
Opis proizvoda
Opis proizvoda
MAXILUX X-1 razređivač je smeša organskih rastvarača. Namenjen je isključivo za razređivanje MAXILUX 3u1 premaza, kao i za čišćenje alata, pripremu i odmašćivanje metalnih površina. Za razređenje MAXILUX 3u1 premaza, MAXILUX X-1 razređivač dodati MAXILUX 3u1 premazima u skladu sa uputstvom za razređenje MAXILUX 3u1 premaza. Pre dodavanja razređivača, promešati boju da bi znali da li nam je potrebno razređenje. Razređenjem premaza smanjuje se viskozitet premaza, što dovodi do tanjeg sloja osušene boje a to za posledicu ima smanjenje pokrivnosti i slabiju zaštitu metalnih površina. Takođe, smanjenje viskoziteta dovodi do površinskih defekata prilikom nanosa boje na vertikalnim površinama: curenje, slivanje i sl. Za čišćenje alata, sipati MAXILUX X-1 razređivač u metalnu posudu i u njoj očistiti četke, valjke i pištolj za prskanje alkidnih premaza. Za odmaščivanje metalnih površina natopiti pamučnu krpu MAXILUX X-1 razređivačem, i njom odmastiti površinu. Nakon toga, površinu očistiti čistom pamučnom krpom natopljenom alkoholom. Pažljivo koristiti! U radu se pridržavati bezbednosnih uputstava: koristiti u uslovima dobre provetrenosti, koristiti zaštitne naočari, koristiti zaštitne rukavice - sprečiti dodor sa kožom, ne jesti, ne piti, ne pušiti, ne izlagati izvorima iskrenja, toplote ni otvorenom plamenu. Držati dalje od domašaja dece. Sa iskorišćenim ostacima proizvoda i ambalažom postupati kao sa opasnim otpadom. Višekrtano izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.
MAXILUX X-1 razređivač je smeša organskih rastvarača. Namenjen je isključivo za razređivanje MAXILUX 3u1 premaza, kao i za čišćenje alata, pripremu i odmašćivanje metalnih površina. Za razređenje MAXILUX 3u1 premaza, MAXILUX X-1 razređivač dodati MAXILUX 3u1 premazima u skladu sa uputstvom za razređenje MAXILUX 3u1 premaza. Pre dodavanja razređivača, promešati boju da bi znali da li nam je potrebno razređenje. Razređenjem premaza smanjuje se viskozitet premaza, što dovodi do tanjeg sloja osušene boje a to za posledicu ima smanjenje pokrivnosti i slabiju zaštitu metalnih površina. Takođe, smanjenje viskoziteta dovodi do površinskih defekata prilikom nanosa boje na vertikalnim površinama: curenje, slivanje i sl. Za čišćenje alata, sipati MAXILUX X-1 razređivač u metalnu posudu i u njoj očistiti četke, valjke i pištolj za prskanje alkidnih premaza. Za odmaščivanje metalnih površina natopiti pamučnu krpu MAXILUX X-1 razređivačem, i njom odmastiti površinu. Nakon toga, površinu očistiti čistom pamučnom krpom natopljenom alkoholom. Pažljivo koristiti! U radu se pridržavati bezbednosnih uputstava: koristiti u uslovima dobre provetrenosti, koristiti zaštitne naočari, koristiti zaštitne rukavice - sprečiti dodor sa kožom, ne jesti, ne piti, ne pušiti, ne izlagati izvorima iskrenja, toplote ni otvorenom plamenu. Držati dalje od domašaja dece. Sa iskorišćenim ostacima proizvoda i ambalažom postupati kao sa opasnim otpadom. Višekrtano izlaganje može da izazove sušenje ili pucanje kože.
Napišite Vaše utiske o ovom proizvodu.
Maxilux 3u1 Maxima
Ocena:
Naša preporuka
© ROMA Company 2024. Sva prava zadržana. Razvoj Smart Web.