Loše prekrivanje boja

Nesposobnost novog premaza da prekrije boju koja se nalazi ispod.

UZROCI

Obično uslovljena radiklanom promenom boje između dva sloja ili nanošenjem premale količine boje. Takođe može biti posledica korišćenja boje lošeg kvaliteta, previše porozne površine, primene aplikatora lošeg kvaliteta, prejakog razređivanja boje ili neodgovarajućeg mešanja boje.

REŠENJE

Adekvatno prekrivanje najčešće se obezbeđuje nanošenjem dodatnog sloja ili slojeva istog proizvoda i boje, i to uz pomoć odgovarajućeg alata za bojenje i u preporučenoj debljini premaza. U slučaju radiklane promene boje ili izuzetno porozne površine, upotrebiti sloj prajmera koji je toniran bojom sličnom završnoj. Pogledajte preporučenu listu za toniranje na etiketi premaza ili pitajte svog lokalnog nezavisnog trgovca i nemojte previše razrediti. Imajte na umu da tamniji tonovi ne prekrivaju uvek bolje od svetlijih. Stepen prekrivenosti u velikoj meri potiče od belog prekrivnog pigmenta, koji se u nekom svom delu mora ukloniti iz osnova bele boje kako bi se boje zatamnile. Za bolju pokrivenost koristiti farbu najboljeg kvaliteta.