Ljuštenje: ispod streha

Takođe poznato kao "sklairanje" ili "forma kukuruznih pahuljica". Javlja se na zaštićenim ili zaklonjenim delovima građevina (npr. ispod streha ili prekrivenih tremova), koji su podložni kondenzaciji i taloženju sumpor-dioksida iz vazduha.

UZROCI

Pošto se ove zone ne nalaze na otvorenom, kiša neće sprati ove naslage tako da će se one zadržati na površini u vidu slojeva kristala. One se ne primećuju na beloj boji. Ukoliko se ne uklone pre ponovnog farbanja, nova boja će se ljuštiti jer soli izvlače vlagu kroz sloj boje. So privlači vlagu čak i pošto se na površinu nanesu novi slojevi boje. Kada nastupe temperature ispod nule, sva vlaga koja ostane na naslagama soli se zamrzava i širi, gurajući tako pokrivni premaz napred što dovodi do ljuštenja međulsloja. Manjak prijanjanja pokrivnog premaza na tvrdoj i glatkoj površini takođe može izazvati ljuštenje.

REŠENJE

Zaštićene površine treba oprati deterdžentom kako bi se iz boje uklonile nečistoće, a onda isprati jakim mlazom čiste vode da bi se uklonile naslage soli. Kada se osuši, špahtlom ili žičanom četkom ukloniti svu boju koja se odvaja. Išmirglati sve glatke površine i ukloniti prašinu nastalu šmirglanjem. Upotrebiti prajmer vrhunskog kvaliteta i boju za spoljnu upotrebu.