Izbleđivanje / slabo zadržavanje boje

Nesposobnost farbe da zadrži svoju originalnu boju posle izlaganja ultraljubičastim zracima i abraziji koju prouzrokuje voda ili ponovljeno čišćenje.

UZROCI

Pigmenti boje će izbledeti posle produženog izlaganja ultraljubičastoj svetlosti, ali i određena stanja ubrzavaju ovaj proces, kao što je korišćenje farbe lošeg kvaliteta; Kada se farba namenjena za unutrašnju upotrebu koristi na spoljašnjoj površini; toniranje bele farbe koja nije za to predviđena; ili korišćenje baze za toniranje napravljene sa pigmentima sklonim osipanju. Vlaga iza premaza boje može na kraju isprati pigment iz premaza. Opekotine od baza na površinama od cigalamogu doprineti izbleđivanju.

REŠENJE

Koristiti kvalitetnu akrilnu boju koja ima vrhunske osobine zadržavanja boje. Završni premazi od lateksa generalno bolje zadržavaju boju od ulja ili alkida. Postarajte se da vaš trgovac koristi boje namenjene samo spoljašnjoj upotrebi;iskusna nezavisna farbara znaće kako da ovo uradi. Popraviti sve moguće izvore vlage kao što je napukla zaptivna masa ili zapušeni oluci ili slivnici. Imajte na umu da svetlije ili prigušene boje duže traju od tamnih i jarkih. Na neofarbanim površinama od cigala upotrebite prajmer otporan na dejstvo baza koji je kompatibilan za završnim premazom. Na nagorelim površinama špahtlom ukloniti što je moguće više boje i na ogolela mesta naneti prajmer od lateksa koji je otporan na dejstvo baza. Zatim naneti pun sloj prajmera i završni premaz za cigle od lateksa.