Formiranje kratera

Sitne depresije u sloju osušene farbe uzrokuju vazdušni džepovi ili razređivač koji se zadržao u sloju vlažne farbe.

UZROCI

Mogu se pojaviti tokom primene ili, u slučaju zadržavanja razređivača, ubrzo posle primene srednjeg ili pokrivnog premaza preko prajmera. Krateri mogu takođe nastati kao rezultat previše brze primene proizvoda na bazi razređivača, korišćenja novog valjka koji nije odgovarajuće pripremljen, preteranog otresanja boje ili farbanja po previsokim temperaturama, ili ako se farba četkom ili valjkom nanosi preveliki broj puta. Takođe mogu nastati zbog neodgovarajuće upotrebe rastvarača pri razređivanju premaza, zbog korišćenja stare farbe ili farbe lošeg kvaliteta.

REŠENJE

Kratere treba ukloniti šmirglom a na površinu ponovo naneti prajmer i ofarbati je. Ako se ne uklone pre nanošenja novog sloja, probiće se kroz njega. Pre upotrebe novih valjkova, potopiti ih u farbu i zarolati ih nekoliko puta kako bi se izbacio vazduh. Pošto se kanta protrese, treba je ostaviti da stoji dok ne nestanu svi mehurovi i pena. Ponekad se tokom farbanja po toplom danu, premaz prebrzo suši i tako sprečava izlazak mehurića tokom primene. Ukoliko se ovo događa, probati sa dodavanjem male količine razređivača u farbu. Izbegavati farbanje na temperaturama iznad 90 stepeni Farenhajta. Uvek koristiti farbu najvišeg kvaliteta; izbegavati upotrebu farbe starije od godinu dana.

© ROMA Company 2024. Sva prava zadržana. Razvoj Smart Web.