Curenje voska na fasadi od tvrdih ploča

Promena boje na fasadi od tvrdih ploča koja potiče od voska ili petroleja koji su korišćeni u proizvodnji tvrdih ploča kako bi postale otporne na vlagu.

UZROCI

Pod određenim uslovima, vosak može stići do površine ofarbane daske, pri čemu ona menja boju i dobija "vlažan" izgled. Vosak na površini takođe može zadržati prljavštinu, što takođe utiče na izgled ploče. Na visokim temperaturama, farbe tamnih boja pokazuju intenzivnije promene u boji zbog svoje težnje da upijaju toplotu. Promene u boji će se pre uočiti na mestima koja nisu odgovarajuće ofarbana, pošto se tragovi curenja voska mnogo lakše vide na delovima ofarbanim tanjim slojem farbe. Farbe koje sadrže male količine vezivnog sredstva ili neisparljivi nosač su poroznije i veća je mogućnost da će u tom slučaju doći do curenja voska iz tvrdih ploča. Južne i zapadne ekspozicije se često nalaze pod uticajem direktne sunčeve svetlosti tako da površina postaje topla i ubrzava curenje voska.

REŠENJE

Promenu boje sprečava rano farbanje. Na ploče na koje nije nanesen prajmer treba naneti prajmer ili ih ofarbati u roku od 30 dana. Ploče na koje je u fabrici nanesen prajmer treba ofarbati u roku od 90 dana od postalvjanja. Odgovarajuća količina boje svešće probleme na najmanju meru. Na ploče bez prajmera naneti prajmer i dva pokrivna premaza. Na ploču na koju je u fabrici nanesen prajmer naneti dva pokrivna premaza. Farbu naneti u količini koju je preporučio proizvođač. Na ploču bez prajmera naneti prajmer dobrog kvaliteta i dva premaza farbe vrhunskog kvaliteta za spoljašnju upotrebu.

© ROMA Company 2024. Sva prava zadržana. Razvoj Smart Web.