Alge

Promena u zelenu boju neprijatnog izgleda do koje dovodi prisustvo grupe različitih sitnih autotrofnih organizama na sloju farbe.

UZROCI

Do ove pojave dolazi u prisustvu vode ili visoke vlažnosti. Alge se obično formiraju na donjem delu spoljnih zidova sa severne strane, često oko slavina. Porast algi teško se može sprečiti i za njihov razvoj potrebno je nešto indirektne sunčeve svetlosti.

REŠENJE

Za uklanjanje algi možete upotrebiti rastvor jedne ili dve šolje varikine u galonu tople vode, vodeći pri tome računa o merama bezbednosti za oči i kožu. Međutim, zbog brige o zdravlju i životnoj sredini, sada su komercijalno dostupna i alternativna rešenja za čišćenje nečistoća, algi, buđi i ostalih zagađivača površina od drveta i drugih mateirjala. Pažljivo pratite uputstva i pazite na mere bezbednosti. Kako biste uklonili ostatak, operite površinu puškom za pranje pod pritiskom. Površina se mora dobro osušiti pre ponovnog farbanja. Većina farbi namenjena spoljašnjoj upotrebi ne sadrži algicide. Imajte na umu da je sasvim moguće da farba koja garantuje zaštitu od plesni ne sadrži algicid. Raspitajte se u lokalnoj nezavisnoj farbari da li je farba koju nameravate da koristite otporna na alge ili da li je moguće nabaviti algicid koji se dodaje farbi.