Ravnjače

Saznaj više + Zatvori -
Trenutno nema proizvoda u izabranoj kategoriji.

Ravnjače

Ravnjače imaju sličnu namenu kao libele, pri čemu su ravnjače veće dužine, tipično oko 2m, a ređe 3m ili čak 4m. Koriste se za proveru poravnatosti većih površina, kao što su pločnici, za ravnanje cementa i nivelisanje podova. Iako su dugačke, izrađuju se uglavnom od aluminijuma, kako bi bile što lakše, tako da čak i jedan korisnik može da podigne ravnjaču na zid i proveri poravnatost zida. Ravnjače za malterisanje i nivelisanje zidova su stoga posebno lagane i po pravilu sadrže ručke. Kada se koriste u većoj meri za nivelaciju nego za rad sa cementom koristi se i naziv zidarska letva.

Ravnjače se koriste i za nivelisanje fasade, a jedan od čestih tipova su ravnjače za beton, tj. za cement. Većina ravnjača poseduje dva merna instrumenta, tj. bočice, pri čemu cena ravnjača uglavnom zavisi od precisnosti izrade, pa samim tim i preciznosti merenja bočica. Budući da su ravnjače uglavnom od aluminijuma, nema veoma povoljnih ravnjača, za razliku od libela, među kojima možemo naći i veoma povoljne male plastične modele.