Mistrije

Saznaj više + Zatvori -
Trenutno nema proizvoda u izabranoj kategoriji.

Mistrije- neophodan alat svakog majstora

Mistrija je alat iz iste grupa kao i gleterice, glačalice i špahtle, budući da se koristi za poravnavanje masa koje se nanose na horizontalne ili vertikalne povšine. Razlika leži u tome što se glačalice koriste za inicijalno poravnavanje maltera, gleterice uglavnom za ravnanje gleta, špahtle za ravnanje veoma malih površina, dok se mistrije mogu koristiti za nekoliko dodatnih namena:

  • Prilikom zidanja, mistrije se koriste za popunjavanje prostora između cigala malterom. Mistrija za zidanje je srednje veličine i zaobljena, mada zidarska mistrija može biti i tanja, odnosno trouglasta, kada je potrebna fina dorada posle korišćenja zaobljene mistrije.
  • Prilikom malterisanja, mistrija se može koristiti za mešanje, nabacivanje i ravnanje maltera ili se za meštanje i nabacivanje mogu koristiti drugi alati, a mistrija samo za ravnanje.
  • Za manje radove u domu, mistrija se može koristiti za poravnavanje u svim slučajevima kada je špahtla premala a gleterica prevelika, kao kada se radi sa gipsom ili masama za ispunjavanje pukotina. 

Mistrije se mogu znatno razlikovati po obliku i veličini. Postoji na desetine varijanti, od veoma uskih i špicastih do veoma širokih i zaobljenih, pri čemu svaki majstor ima jedan ili više tipova sa kojim najviše voli da radi. Distanca između drške i metalnog dela takođe varira, iako manje. Ako planirate da nabavite samo jednu mistriju, najbolje je da odaberete trouglastu mistriju sa zaobljenim vrhom srednje veličine, jer je takav tip najuniverzalniji.

Najveće mistrije, poput zupčastih mistrija, preklapaju se po funkciji sa gladilicama, i oglavnom se koriste za ravnanje maltera i sličnih materijala koji se nanose horizontalno. Budući da su nazubljene, ostavljaju trag koji se sastoji od naizmeničnih grebena i udubljenja. Cena mistrije upravo najveiše zavisi od veličine, budući da se se po materijalu uglavnom ne razlikuju. Metalni deo mistrije je po pravilu od nerđajućeg čelika, dok je je drška uglavnom drvena, mada može biti i plastična. Jedna od specifičnih vrsta mistrija je mistrija za unutrašnje uglove, veoma važan alat za ravnanje ćoškova u enterijeru, posebno posle popravki.