Bajčevi za drvo

Saznaj više + Zatvori -
Trenutno nema proizvoda u izabranoj kategoriji.

Sve što treba da znate o upotrebi bajca za drvo?

Bajc za drvo je premaz koji se koristi radi toniranja, kako bi se naglasila prirodna tekstura drveta, delimično naglasio ili smanjio sjaj drveta, kao i kako bi se smanjile razlike između drveta iz različitih stabala, kada su elementi iz više stabala deo istog komada nameštaja ili parketa. Bajc nije dovoljan da pruži zaštitu drvetu, ali kada se koriste bajc i potom lak, zaštita drveta je kompletna, jer će bajc zaustaviti prodor vode u drvo, ali samo ako je sam zaštićen lakom. Bajcovanjem drveta se takođe smanjuje menjanje boje drveta vremenmo, budući da bajc za drvo smanjuje efekat UV zraka. Neki komadi drveta se ne bajcuju, posebno ako se želi sačuvati originalni izgled, kao kod drvenih figura ili igračaka, dok se neki komadi lakiraju, ali ne bajcuju, posebno ako lak već sadrži boju. 

Bajc se može nanositi ručno (četkom, krpom) ili mašinski (pištoljem za farbanje), pri čemu je potrošnja bajca prilikom ručnog bajcovanja veća. Ručno nanošenje omogućava veću kontrolu nad debljinom sloja i ravnomernijom distribucijom bajca, dok mašinsko nanošenje može biti brže i efikasnije za veće površine. U nekim slučajevima drveni predmeti mogu se i potopiti u bajc za drvo, posebno ako imaju veliki broj šupljina koje nisu lako dostupne ni pomoću pištolja ni pomoću četke. Lakovi se lakše nanose na akrilni, nitro i uljani bajc, jer ta tri tipa bajca uglačavaju drvo. 

Faktori koji utiču na nijansiranje

Bajc se sastoji od željene boje, veziva i razređivača. Boje su najčešće raznovrsne tipične nijanse drveta, mada su neki od popularnih bajceva i oni kojih nema u prirodi, kao što su sivi bajc za drvo i beli bajc za drvo (posebno traženi za parkete). Bajcevi se razlikuju po vrsti razređivača koji koriste, kao što su vodeni bajc za drvo, uljni bajc, akrilni bajc i nitro bajc, pri čemu postoje i kombinacije, kao što su vodeno-akrilni bajc, što znači da koristi akrilne smole, ali se razređuje vodom. Cena bajca kada se koristi ovaj pristup je najviša, ali kada se radi sa vrednim drvetom, isplati se uložiti nešto veća sredstva. 

Efekat i proces nanošenja bajca znatno zavise od vrste drveta. Što je drvo tvrđe biće potrebno više bajca i sušenje će biti sporije, a ako je drvo smolasto potrebno je pre bajcovanja eliminisati smolu. Zavisno od vrste drveta nekada se predlaže vlaženje drveta dan ranije, nekada blago brušenje gornjeg sloja ili druge tehnike. Mnogi majstori nabavljaju posebno bajc boje i posebno razređivače, tj. mešavine razređivača, i zatim sami razređuju bajc boje u odnosu koji žele. Što je sadržaj boje u bajcu viši, to će promena nijanse biti izraženija.

Tipovi bajca

Bajc za drvo na vodenoj bazi  je najmanje toksičan i najlakši za rad, a koristi se kada se izgled drveta želi što manje promeniti, za davanje blagog sjaja i nijansiranje. Akrilni bajc za drvo je takođe uglavnom lak za rad, brzo se suši i omogućava toniranje u velikom spektru boja, uključujući i crni bajc za drvo. Uljani bajc posebno dobro štiti drvo, jer duboko prodire u njega i najčešće se koristi kada se želi istaći prirodna struktura drveta. Nitro bajc za drvo koristi se kada se traže žive boje i jak sjaj, pri čemu nitro bajc za drvo ima i tu prednost da se može veoma precizno nijansirati nanošenjem više slojeva. Najpovoljniji je obično vodeni bajc za drvo, dok cena akrilnih i nitro bajceva varira. Najviša je cena specijalizovanih tipova bajca, za određenu vrstu drvo ili za postizanje konkretnog efekta.